Skærtorsdagsmiddag for sanserne

Jesus gjorde det. Og Klosterkirken gør det. Skærtorsdag den 13. april klokken 17.30 i Klosterkirken er der middag og gudstjeneste, hvor alle stemninger, der hører Skærtorsdag til, er i spil

Hvor menigheden til de vanlige højmesser sidder bænket og følger den samme liturgi (gudstjenestens forløb) søndag efter søndag, så er der denne dag tale om en særlig form, hvor fællesmiddagen er en integreret del af gudstjenesten. Faktisk foregår hele gudstjenesten, som varer cirka halvanden time, rundt om et langt bord i kirkens midtergang.

Klosterkirkens tre sognepræster medvirker, og ser alle frem til at fejre gudstjeneste på en ny måde, hvor nadveren ikke kun er et led i forløbet, men hvor måltidet er hele rammen om fællesskabet og gudstjenesten. Sognepræst Peter Stentoft fortæller, at der serveres lammekød, salater og brød, og under middagen holder præsterne på skift hver en kort Skærtorsdagsrefleksion. ”Vi italesætter emnerne fællesskab, svigt og tilgivelse, som er det særlige ved Skærtorsdag,” siger sognepræst Peter Stentoft.

Og sognepræst René Høeg tilføjer: ”Vi forsøger i år at skabe et særligt æstetisk rum, hvor menigheden ikke kun inviteres til at lytte og synge, men involveres i en virkelig middag og en gudstjeneste, der integrerer kroppen på en anderledes måde. Helt konkret ved, at vi spiser sammen – ligesom Jesus gjorde med sin menighed.”

Sognepræst Hanne Henriksen har i flere år barslet med tanken om en Skærtorsdagsmiddag i Klosterkirken, og sammen med de andre præster ved kirken har hun udviklet konceptet for gudstjenesten, hvor medvirken, integration og højtidelighed har været nøglebegreber.

”Vi ønsker at afprøve den her form for gudstjeneste, fordi vi ved, at mange kirkegængere gerne vil delagtiggøres i gudstjenestens forløb - i det her tilfælde ved, at vi spiser, snakker og synger sammen,” siger Hanne Henriksen.

Af sikkerheds- og pladsmæssige hensyn er tilmelding nødvendig, det kan ske på telefon 75 62 56 38 (maks. 50 deltagere)


Del dette:

Nyhedsbrev

* skal udfyldes

Kalender

BegivenhedDato

Luther & Lagkage i Nim Sognegård

LUTHER & LAGKAGE I NIM SOGNEGÅRD KL. 19.00 v/profesessor på DanmarksInstitut …

25. apr 19:00
21:00
25. apr 19:00 -
21:00

Morgensang i Klosterkirken

Vi synger et par salmer, læser et stykke og beder fadervor. Efterfølgende er der …

26. apr 10:00
10:20
26. apr 10:00 -
10:20

Højmesse i Klosterkirken

ved Hanne Henriksen

30. apr 10:30
11:30
30. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Hospitalskirken

ved Hanne Henriksen

30. apr 19:30
20:30
30. apr 19:30 -
20:30

Morgensang i Klosterkirken

Vi synger et par salmer, læser et stykke og beder fadervor. Efterfølgende er der …

3. maj 10:00
10:20
3. maj 10:00 -
10:20

OPsang i Vor Frelsers Kirke

OPsang i Vor Frelsers Kirke torsdag den 4. maj kl. 19.00 - 21.00 Vi samles om …

4. maj 19:00
21:00
4. maj 19:00 -
21:00

Seniorsamvær på Forårsudflugt

Seniorsamvær tager på udflugt denne dag.Turen går til Lyng Kirke ogvi drikker kaffe …

5. maj 13:00
18:00
5. maj 13:00 -
18:00


Grundtvigsk Forum Horsens


Glimt fra sognets kirker

Alterlysestage
Altermotiv Klosterkirken
Altertavle Klosterkirken
ansigt fra munkestol
Baenke Klosterkirken
Baenke Klosterkirken 2
Daab i Jordanfloden
Detalje fra munkestoleraekkerne
Engel
Doebefont i Klosterkirken
Engel i Klosterkirken
Haandtag op til praedikestol
Kaerlighed fra Gud
Klosterkirken
Lysekrone
Saede paa munkestol
Horsens Klosterkirke 002
Horsens Klosterkirke 004
Horsens Klosterkirke 006
Horsens Klosterkirke 007
Horsens Klosterkirke 008
Hospitalskirken 013 - Kopi - Kopi - Kopi - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 015 - Kopi - Kopi - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 019 - Kopi - Kopi - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 020 - Kopi - Kopi 2 - Kopi
Hospitalskirken 021 - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 022 - Kopi - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 025
Hospitalskirken 027 - Kopi
Hospitalskirken 028 - Kopi
Hospitalskirken 029
Hospitalskirken 030 - Kopi
Hospitalskirken 034
Hospitalskirken 036
Hospitalskirken 038
Hospitalskirken 040
Hospitalskirken 044
Hospitalskirken 045
Hospitalskirken 046
Hospitalskirken 047
Julestemning Klosterkirken Horsens 001
Julestemning Klosterkirken Horsens 011
Julestemning Klosterkirken Horsens 012