Børnekonfirmandundervisning

Børnekonfirmandundervisning - Sommerskole

Formålet med sommerskolen er at formidle kirke og kristendom på en anskuelig og nærværende måde for børnene med udgangspunkt i deres egen erfaringshorisont.

Alle elever, der skal begynde i 4. klasse efter sommerferien, kan deltage i sommerskolen – både døbte og udøbte. Det er frivilligt at deltage, og har ikke betydning for deltagelse i konfirmandundervisningen i 8. klasse. Det gælder elever fra Langmarkskolen, Horsens Byskole afd. Kildegade og Sct. Ibs Skole. Sommerskolen foregår den første uge i børnenes sommerferie. DER OPTAGES MAKS. 30 ELEVER PÅ SOMMERSKOLEN.

Kontakt sognepræst Hanne Henriksen, 24 61 09 66, for nærmere information.

I skole som munk

I fire dage tager vi på en fantastisk rejse tilbage til Middelalderen, til dengang der lå et Franciskanerkloster ved kirken. Børnene får lov at prøve livet som munk eller nonne, og de skal blandt andet lave deres egne munkekutter, et våbenskjold og en bønnekrans. Vi begynder hver dag med middelaldermorgenmad, og går i løbet af dagen på opdagelse i Klosterkirkens mange (hemmelige) rum og i kristendommens fortællinger og traditioner. Sommerskolen slutter festligt med forældre og søskende, der inviteres til at overvære deres munk eller nonne modtage sit velfortjente ordensbevis.

Sommerskolen ledes af sognepræsterne Hanne Henriksen. Desuden medvirker nogle frivillige (værksteder dag 3) samt Klosterkirkens personale.

Program

Sommerskolens program ligger tilgængeligt her, hvis forældre eller andre måtte have interesse i at følge sommerskolens aktiviteter. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid. Andre sogne og præster er velkomne til at lade sig inspirere. Kontakt gerne Hanne Henriksen ved spørgsmål, www.horsensklostersogn.dk/ansatte

fileadmin/group/376/Dokumenter/Sommerskole-program_RH_og_HH.pdf

fileadmin/group/376/Dokumenter/Den_oedsle_Gud__af_Rene_Hoeeg.pdf

Del dette:

Snapshots fra sommerskolen

Lederteamet på sommerskolen
En ny munk klar til dagens udfordringer
Pileflet er et af værkstederne på sommerskolen
Nutidige nonner lytter opmærksomt efter
Pilgrimsvandring rundt til kirkerne i Horsens