Annette Vinter Hedensted

Sygehuspræst Annette Vinter Hedensted holder til på Hospitalsenheden Horsens (kontor i hovedbygningen i stueetagen), og træffes på tlf. 21 46 21 39 eller avh@km.dk

Annette Vinter Hedensted er uddannet teolog fra Aarhus Universitet, og er ansat som sygehuspræst på Horsens Sygehus siden november 2014, hvor hun står til rådighed for patienter og pårørende på Horsens sygehus til samtaler, ritualer ved livets begivenheder samt altergang.

Alle patienter, pårørende og personale er til enhver tid velkomne til at kontakte sygehuspræsten for at få en samtale - uanset religiøs overbevisning. Sygehuspræsten er desuden underlagt tavshedspligt og fører ikke journal.

»Når sygdom rammer os og vore kære, opstår der ofte tid og rum for tanker. Tankerne kan omhandle selve sygdommens forløb eller være etiske, eksistentielle eller religiøse overvejelser. Sygehuspræsten er til for, at disse tanker kan få plads i en fortrolig samtale med et andet menneske« (Annette Vinter Hedensted)

Annette Vinter Hedensted har videreuddannet sig i sjælesorg fra Præstehøjskolen, og har taget et to-årigt forløb i gestaltterapi ved teolog og psykoterapeut Bent Falk, samt en to-årig efteruddannelse i sorg, tab, traume og forandring under Aarhus Universitetshospital.

På Hospitalsenheden Horsens er Annette Vinter Hedensted ansat på trekvart tid, indtil hun til foråret 2015 får udvidet sin arbejdstid yderligere med timer på det kommende Hospice Gudenå i Brædstrup.

 

 

 

 

Klosterkirken