Jan Bräuner

Kirketjener Jan Bräuner har træffetid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09. til 11.00 i Klostergården beliggende Borgergade 32, og træffes desuden telefonisk på tlf. 75 61 13 43 eller janbrauner@stofanet.dk

Jan Bräuner er uddannet konstabel, og ansat i Horsens Klostersogn siden 1981. Han varetager en lang række praktiske og administrative opgaver, og har til daglig ansvaret for rengøring og tilrettelæggelse af alle gudstjenester, handlinger og aktiviteter i Klosterkirken. Han medvirker ved højmesser, øvrige gudstjenester og kirkelige handlinger.

Jan Bräuner er med i kunstudvalget og aktivitetsudvalget, og giver ofte en hånd med i Kirkens Korshærs varmestue. Han er desuden engageret i Kirketjenerforeningen.

Klosterkirken