Fødsler og faderskab

Børn født af mødre med dansk bopæl får automatisk tildelt et personnummer, når jordemoderen registrerer fødslen. Børn født af mødre som ikke har dansk bopæl, skal registreres i det sogn, hvor fødslen har fundet sted. Det vil sige, at man skal henvende sig til kordegnekontoret hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter fødslen. Gifte som ugifte mødre får tilsendt et brev fra Personregistrering i deres e-boks, er man digitalt fritaget fremsendes brevet med post, i brevet fremgår alt, hvad du skal gøre og tage højde for. 

Se udkast af brevet