Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre eller faddere ja til trosbekendelsen på dine vegne. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Konfirmationen er derfor i høj grad en dåbserindringsfest, hvor Guds JA til det enkelte menneske understreges.

Mange konfirmander er i tvivl om, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og det heldige ved konfirmation i folkekirkeligt regi i dag er, at det først og fremmest drejer sig om Gud, der bekræfter sit urokkelige JA til den enkelte. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og ja til, at Gud er en del af dit liv. Du skal være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret. 
Yderligere oplysninger kan findes på www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation

Konfirmandtilmelding

Her kan du tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten. Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen. Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kordegnen på tlf. nr.: 75 62 56 38 tast 1.

Du/I bedes dog først tilmelde den kommende konfirmand når du/I har modtaget en skrivelse fra skolen eller præsten om, hvilken præst og dato der er konfirmation.

Link til tilmelding

Disse oplysninger skal du/I have klar:
          Dit/jeres NemID
          En indscannet kopi af dåbsattesten, hvis barnet er døbt i et
          kristent trosamfund udenfor folkekirken, evt. i udlandet.

Vær opmærksom på følgende forhold:
          Forældremyndighedsindehaver(e) skal have NemID.
          Tilmelding er først endelig, når du/I har modtaget en bekræftelse
          fra sognet.
          Hvis du/I ønsker at ændre eller framelde en tilmelding, skal
          sognet kontaktes.
          Der kan ikke vælges dato og kirke for konfirmationen i denne
          tilmelding.
          I kommentar feltet skrive, hvilken skole og klasse konfirmanden
          går i.
          Du/I kan læse mere om dette på vor hjemmeside
          www.horsensklostersogn.dk
         

Find kontaktoplysninger her: www.sogn.dk 

Undervisningsforløb

Konfirmationsforberedelse i Horsens Klostersogn foregår som oftest 4 -6 timer ad gangen om dagen, en gang om ugen. Ofte er der dog også andre arrangementer i løbet af undervisningsforløbet, som konfirmanderne forventes at tage del i, f.eks. Sleep-over i Klosterkirken, udflugter, indsamling til Folkekirkens Nødhjælp mm.

Undervisningen vil stille skarpt på livets store spørgsmål og behandle emner om alt mellem himmel og jord.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst ti gudstjenester.