Medlemskab

Udtrædelse af folkekirken sker ved skriftlig henvendelse til kordegnekontoret. Brevet skal indeholde navn, adresse, CPR-nr., sted og dato for dåben (gerne en kopi af dåbsattesten) samt underskrift.

Ved anmodning om udtrædelse af folkekirken tilkendegiver man, at man ikke ønsker at gøre brug af folkekirken. Det vil blive respekteret af folkekirkens præster – også i forbindelse med død, hvor folkekirken og dens præster ikke vil kunne medvirke og ikke vil kunne stille en kirke til rådighed. Efter at udtrædelsen er registreret, fremsendes en ny dåbsattest.

Optagelse i folkekirken sker ved henvendelse til en præst – som ikke behøver at være sognets præst. Optagelse sker på grundlag af en kristen dåb.