Sognebåndsløsning

Ønsker man at have tilknytning til en anden kirke end sognekirken, kan man ”løse sognebånd”. Dvs. at man retter henvendelse til en præst eller kordegnen i det sogn, hvor man ønsker tilknytning.
Sognebåndsløsningen bliver registreret på kordegnekontoret.