Begravelse

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde - med det kristne budskab om opstandelse som rammen og det grundlæggende. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet - i lyset af det kristne livsperspektiv.

Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske forhold. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske og det formelle.

Når en person dør, skal den nærmeste pårørende anmode om begravelse eller ligbrænding. 
En anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding fremsættes overfor begravelsesmyndigheden ved at udfylde en blanket på borger.dk under rubrikken 'sundhed og sygdom'. Blanketten udfyldes og sendes digitalt ved brug af NemID.

Begravelsesmyndigheden er den kirkebogsførende sognepræst i afdødes bopælssogn. I Horsens Klostersogn er det sognepræst Peter Stentoft.

Anmodningen kan overdrages til en bedemand, som i anmelders sted tager kontakt til præst, kirkegård, krematorium og kordegn/begravelsesmyndighed. Anmodningen udfyldes på borger.dk med fuldmagt fra anmelderen.

Samtale med præsten

Før begravelsen/bisættelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder handlingen. Man vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det? Måske har de pårørende nogle ønsker? Præsten vil også gerne høre lidt om den afdødes liv og levned.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk, at præsten også er der for at støtte og lytte. Det kan være rart at snakke med én, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det. Kontakt præsterne ved Horsens Klostersogn ved at klikke her

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen finder sted i kirken eller et kapel. Vi synger salmer, beder og lytter til læsninger og talen over afdøde.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.


Hvis afdøde skal begraves sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.


En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse som regel afsluttes med, at kisten køres til krematoriet.

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Højmesse i Hospitalskirken

ved Peter Stentoft    

23. jun 09:00
10:00
23. jun 09:00 -
10:00

Højmesse i Klosterkirken

ved Peter Stentoft

23. jun 10:30
11:30
23. jun 10:30 -
11:30

Midsommersang under kastanjen

Midsommersang under kastanjen Vi elsker vort land, Danmark nu blunder den lys nat, …

25. jun 19:00
21:00
25. jun 19:00 -
21:00

Morgensang i Klosterkirken

Morgensang i Klosterkirken Vi mødes i Klosterkirken, hvor vi synger et par salmer og …

26. jun 10:00
11:00
26. jun 10:00 -
11:00

Højmesse i Klosterkirken

ved Naja Bisgaard Krogh

30. jun 10:30
11:30
30. jun 10:30 -
11:30

Højmesse i Hospitalskirken

ved Naja Bisgaard Krogh

30. jun 19:30
20:30
30. jun 19:30 -
20:30

Højmesse i Hospitalskirken

ved Hanne Henriksen

7. jul 09:00
10:00
7. jul 09:00 -
10:00

Nyhedsbrev

* skal udfyldes


Glimt fra sognets kirker

Alterlysestage
Altermotiv Klosterkirken
Altertavle Klosterkirken
ansigt fra munkestol
Baenke Klosterkirken
Baenke Klosterkirken 2
Daab i Jordanfloden
Detalje fra munkestoleraekkerne
Engel
Doebefont i Klosterkirken
Engel i Klosterkirken
Haandtag op til praedikestol
Kaerlighed fra Gud
Klosterkirken
Lysekrone
Saede paa munkestol
Horsens Klosterkirke 002
Horsens Klosterkirke 004
Horsens Klosterkirke 006
Horsens Klosterkirke 007
Horsens Klosterkirke 008
Hospitalskirken 013 - Kopi - Kopi - Kopi - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 015 - Kopi - Kopi - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 019 - Kopi - Kopi - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 020 - Kopi - Kopi 2 - Kopi
Hospitalskirken 021 - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 022 - Kopi - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 025
Hospitalskirken 027 - Kopi
Hospitalskirken 028 - Kopi
Hospitalskirken 029
Hospitalskirken 030 - Kopi
Hospitalskirken 034
Hospitalskirken 036
Hospitalskirken 038
Hospitalskirken 040
Hospitalskirken 044
Hospitalskirken 045
Hospitalskirken 046
Hospitalskirken 047
Julestemning Klosterkirken Horsens 001
Julestemning Klosterkirken Horsens 011
Julestemning Klosterkirken Horsens 012