Dåb

Døbefonten i Klosterkirken

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en festdag hver gang et lille barn døbes. I dåben svarer vedkommende, som bærer barnet, ja på barnets vegne til den kristne trosbekendelse. Dåben er en gave fra Gud, som forældre eller faddere siger ja til på barnets vegne. Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen eller første lørdag i måneden ved en såkaldt dåbsgudstjeneste.

Hvis dit barn skal døbes, så ring til kordegnen på kirkekontoret på 75 62 56 38 tast 1, så finder I sammen et tidspunkt til dåben. Inden dåben er det normal praksis, at sognepræsten gerne vil møde det kommende dåbsbarn og dets forældre til en snak.

Yderligere oplysninger kan findes på www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab

Hvad skal du gøre?

Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal begge forældre underskrive en 'Omsorgs- og Ansvarserklæring' senest 14 dage efter fødslen. Dette gøres på borger.dk

Navnet

Barnet skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben. Hvis barnet ikke skal døbes eller det skal navngives før dåben, skal I udfylde en 'Ansøgning om navngivning' på borger.dk

Faddere (dåbsvidner)

Der skal være to til fem dåbsvidner (faddere) ved en barnedåb. To af dem skal være til stede ved dåben, og alle faddere/dåbsvidner skal være døbt med den kristne dåb. 
I Horsens Klostersogn er det praksis, at man for at kunne være fadder skal være omkring 15 år og døbt. Navne og kontaktoplysninger på faddere meddeles kordegnekontoret i god tid forinden dåben (14 dage)
på mail kloster.sogn@km.dk

Nedenfor kan du læse et eksempel på en tale til forældre og faddere, som holdes umiddelbart efter dåben. Talen giver dig en idé om faddernes plads og funktion. Teksten er udarbejdet af sognepræst Hanne Henriksen.

"Kære forældre og faddere

I er nu vidner på, at Niels er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Som vidner har I noget vigtigt at berette: Nemlig at han i dag har fået sit første og største kærtegn fra Gud.

I dag har Niels modtaget dåbens gave, og som forældre er det nu jeres opgave at være hænderne i og om hans liv. Den stærke hånd såvel som den blide. Den stærke, der er viljen til at holde fast, sætte grænser, beskytte og bygge en tryg hverdag op omkring ham. Den blide, der fortsat vil kærtegne ham og give ham det, vi alle lever af; nemlig ømhed og anerkendelse.

I forældre skal være hænderne, der hjælper ham med at pakke dåbens gave ud. For eksempel ved at være hånden, der tager den børnebibel, I får med herfra, ned fra hylden og sammen går på opdagelse i de kristne fortællinger. I er hånden, der skal tage barnet i hånden og gå til kirke, til højtidens gudstjenester eller hverdagens mere børnevenlige udgaver. Og så skal I folde jeres hænder sammen med Niels og lære ham den bøn, han lige fik ved sin dåb, nemlig Fadervor.

Skulle det ske, at I forældre dør, inden Niels når konfirmationsalderen og kan tage ansvar for sin tro, er det faddernes ansvar, at han hører om sin dåb og får kendskab til verdens største kærlighedshistorie; Guds historie med os, hvortil et lille, nyt kapitel i dag er blevet tilføjet.

Tillykke med dåben og fred være med jer!"

Sådan foregår dåben

Dåb i Jordanfloden - motiv fra dåbsfad i Klosterkirken

En dåb i Horsens Klosterkirke eller Hospitalskirken er en del af søndagens gudstjeneste. Dog er der mulighed for lørdagsdåb første lørdag i måneden. Når dåbshandlingen går i gang, går forældre og faddere med barnet frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne er velkomne ved døbefonten, så de kan se, hvad der sker. Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud. Derefter kommer den del, hvor den, der bærer barnet, skal sige noget.

  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.
  • N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!
  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!
  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!
  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, Søn og Helligånd – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældre og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben.

Hvad skal barnet hedde

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Man må ikke kalde sit barn hvad som helst jf. Navneloven. På www.ankestyrelsen.dk kan du finde en liste over godkendte fornavne. 

Del dette:

Kalender

BegivenhedDato

Morgensang i Klosterkirken

Morgensang i Klosterkirken Vi mødes i Klosterkirken, hvor vi synger et par salmer og …

23. okt 10:00
11:00
23. okt 10:00 -
11:00

Udstilling i Russerkapellet i Klosterkirken

Denne udstilling i Klosterkirkens Russerkapel stiller spørgsmålet; …

25. okt 00:00
8. nov 23:59
25. okt 00:00 -
8. nov 23:59

Højmesse i Klosterkirken

ved Ane Helgestad Bjerregaard - foregår i Klosterkirken

27. okt 10:30
11:30
27. okt 10:30 -
11:30

Højmesse i Hospitalskirken

ved Ane Helgestad Bjerregaard - foregår i Hospitalskirken

27. okt 19:30
20:30
27. okt 19:30 -
20:30

Morgensang i Klosterkirken

Morgensang i Klosterkirken Vi mødes i Klosterkirken, hvor vi synger et par salmer …

30. okt 10:00
11:00
30. okt 10:00 -
11:00

Foredrag med Marie Brixtofte

Marie Brixtofte, datter af Peter Brixtofte, kommer forbi Horsens Klostersogn onsdag …

30. okt 19:00
21:00
30. okt 19:00 -
21:00

Seniorsamvær i Klostergården

Seniorsamvær i Klostergården.Vi mødes til samvær for …

1. nov 14:30
16:30
1. nov 14:30 -
16:30

Nyhedsbrev

* skal udfyldes


Glimt fra sognets kirker

Alterlysestage
Altermotiv Klosterkirken
Altertavle Klosterkirken
ansigt fra munkestol
Baenke Klosterkirken
Baenke Klosterkirken 2
Daab i Jordanfloden
Detalje fra munkestoleraekkerne
Engel
Doebefont i Klosterkirken
Engel i Klosterkirken
Haandtag op til praedikestol
Kaerlighed fra Gud
Klosterkirken
Lysekrone
Saede paa munkestol
Horsens Klosterkirke 002
Horsens Klosterkirke 004
Horsens Klosterkirke 006
Horsens Klosterkirke 007
Horsens Klosterkirke 008
Hospitalskirken 013 - Kopi - Kopi - Kopi - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 015 - Kopi - Kopi - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 019 - Kopi - Kopi - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 020 - Kopi - Kopi 2 - Kopi
Hospitalskirken 021 - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 022 - Kopi - Kopi - Kopi
Hospitalskirken 025
Hospitalskirken 027 - Kopi
Hospitalskirken 028 - Kopi
Hospitalskirken 029
Hospitalskirken 030 - Kopi
Hospitalskirken 034
Hospitalskirken 036
Hospitalskirken 038
Hospitalskirken 040
Hospitalskirken 044
Hospitalskirken 045
Hospitalskirken 046
Hospitalskirken 047
Julestemning Klosterkirken Horsens 001
Julestemning Klosterkirken Horsens 011
Julestemning Klosterkirken Horsens 012