Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre eller faddere ja til trosbekendelsen på dine vegne. 
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Konfirmationen er derfor i høj grad en dåbserindringsfest, hvor Guds JA til det enkelte menneske understreges.

Mange konfirmander er i tvivl om, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og det heldige ved konfirmation i folkekirkeligt regi i dag er, at det først og fremmest drejer sig om Gud, der bekræfter sit urokkelige JA til den enkelte. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og ja til, at Gud er en del af dit liv.
 Du skal være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Yderligere oplysninger kan findes på www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation

Undervisningsforløb

Konfirmationsforberedelse i Horsens Klostersogn foregår som oftest 4 -6 timer ad gangen om dagen, en gang om ugen. Ofte er der dog også andre arrangementer i løbet af undervisningsforløbet, som konfirmanderne forventes at tage del i, f.eks. Sleep-over i Klosterkirken, udflugter, indsamling til Folkekirkens Nødhjælp mm.

Undervisningen vil stille skarpt på livets store spørgsmål og behandle emner om alt mellem himmel og jord.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst ti gudstjenester.

Datoer

Konfirmationer i 2019 / 2020

•  Lundagerskolen                                          14.04.20  / Endnu ikke planlagt 

• Langmarkskolen Bededag                          17.05.2019  / 08.05.2020

• Sct. Ibs  5. søndag efter påske                    26.05.2019  / 17.05.2020

• Horsens Byskole 3. søndag efter påske      12.05.2019  / 03.05.2020

Fra 2017 finder konfirmationsforberedelsen sted på 8. klassetrin (Lundagerskolen undtaget)