Du er her: 

Folkekirken åbner igen

Klosterkirken åbner

Fra den 18. maj 2020 ophæves forsamlingsforbuddet for folkekirken, og både Klosterkirken og Klostergården genåbner. Det betyder:

- At vi igen kan mødes i kirken til gudstjeneste, dåb, konfirmation, bryllup,
  bisættelse/begravelse,  morgensang etc. – maks. 120 personer.
  Kirkens ansatte og frivillige tæller ikke med i deltagerantallet.

- At vi igen kan mødes til menighedsaktiviteter i Klostergården – maks. 27 personer.
  Kirkens ansatte og   frivillige ikke tæller med i deltagerantallet.

- At udendørsaktiviteter på kirkens område fortsat skal overholde forsamlingsforbuddet
  (maks. 10 personer), bortset fra begravelser og bisættelser.

Følgende retningslinjer skal overholdes:

-         Hold 2 meters afstand, når vi synger og ellers 1 meter.

-         Hold 1 meters afstand, når du deltager i nadver og går ind og ud af kirken.

-         Hold god håndhygiejne og brug de opstillede spritdispensere ved indgangene.

-         Sæt dig ved sangarket, der er lagt ud på kirkebænkene.

-         Afstandsreglerne gælder ikke internt for personer i familie eller i forhold.
          De/I kan sidde tættere sammen på kirkebænken.

-         Lyt til personalets vejledning.

-         Vis hensyn og hensigtsmæssig adfærd.

-         Læs og overhold Sundhedsstyrelsen retningslinjer på opslaget her ved siden af.

I Klostersognet har vi besluttet:

-         Endnu ikke at have dåb under søndagens gudstjeneste kl. 10.30, men ved separate
          dåbsgudstjenester.

-         At have nadver under gudstjenesten – lyt til præstens vejledning.

-         Endnu ikke at tage Hospitalskirken i brug af hensyn til stedets beboere.

-         At blomster og kranse til bisættelser/begravelser afleveres og lægges på borde i
          våbenhuset, hvorefter personalet lægger dem ind i kirken.

-         At forsætte med at lægge søndagens prædiken på sognets facebookside og hjemmeside
          (www.horsensklostersogn).

 

Med venlig hilsen Horsens Klostersogn

Del dette: