Du er her: 

Klosterkirkens historie skal foldes ud som totalteater

Menighedsrådet har allieret sig med Komediehuset og har fået penge fra provstiets projektpulje

I juni 2022 får horsensianerne tilbuddet om at komme tæt på Klosterkirkens historie. Ikke læst i en folder eller fortalt af en guide, men som stort anlagt totalteater.

Kirkens menighedsråd har netop søsat projektet, som afvikles i et tæt samarbejde med lokale historikere, Komediehuset og - forhåbentlig - en stor flok teaterglade frivillige.

Økonomien har Horsens Provstis projektpulje sikret med en bevilling på 190.000 kr.

Så vi føler os godt klædt på til at fortælle Klosterkirkens spændende historie på en anderledes og levende måde, siger menighedsrådets formand Claus Holck Pape.

Kom med jeres forslag

Hele projektet udspringer af, at rådet over det seneste års tid har udfordret sognets folkekirkemedlemmer med spørgsmålet: Hvad forventer du af din kirke? Det har bl.a. udmøntet sig i flere arbejdsgrupper, som er kommet med bud på, hvordan kirken bedst formidler sit budskab.

Som noget af det sidste blev grupperne bedt om at spille ud med forslag til projekter, kirken kunne tage op - med det løfte, at menighedsrådet ville arbejde videre med i hvert fald et af dem. Her fødtes ideen om at fortælle kirkens historie i teaterform.

Komediehusets leder Thomas Nielsen var med det samme tændt på ideen. Med hans oplæg gik menighedsrådet til Horsens Provsti, som kvitterede med de 190.000 projekt-kroner.

Kyndig hjælp

Thomas Nielsen og staben på Komediehuset er gået i gang med at udforme selve forestillingen. Det sker i tæt samarbejde med kyndige folk ud i lokalhistorien, bl.a. tidligere byarkivar Bodil Møller Knudsen og arkæolog ved Horsens Museum Lars Pagh.

I spil er bl.a. historien om, hvordan franciskanermunkene i 1261 kom til Horsens og begyndte at bygge et kloster, hvordan de blev jaget ud i forbindelse med reformationen, hvordan den lokale 1700-tals-matador Gehrdt de Lichtenberg berigede kirken med både inventar og kapel, hvorfor to russiske prinsesser og to prinser ligger begravet i et af kapellerne, hvordan kirken i det meste af 1800-tallet var bl.a. krudtmagasin, og hvordan det kom til sammenstød mellem horsensianerne og den tyske besættelsesmagt, da kirken i februar 1944 dannede rammen om begravelsen af den lokale frihedskæmper Peer Borup.

Vores fantastiske kirke

Klosterkirken rummer rigtigt mange spændende historier, så der er rigeligt materiale til en forestilling ud over det vanlige, siger Thomas Nielsen og fortsætter:

Hvordan den endelige udformning bliver, skal vi bruge de kommende måneder på at finde ud af. Så meget er dog sikkert, at vi vil prøve at inddrage bl.a. Komediehusets skuespiller-hold, og jeg tænker også, at vi rækker hånden ud mod lokale frivillige og mod musikere, dansere og billedkunstnere fra byen.

Menighedsrådet ser med spænding frem til projektet.

Vi glæder os til at kunne vise vores fantastiske kirke frem med alle de dramaer, der gemmer sig i dens mursten. Og forhåbentlig kan det medvirke til, at flere føler Klosterkirken som deres kirke, siger Claus Holck Pape.

Yderligere oplysninger hos Claus Holck Pape, tlf. 20 58 54 02

Del dette: