Du er her: 

Søges: Kirketjener - 37 timer ugentligt pr. 01.02.2021

Horsens Klosterkirke søger en kirketjener 37 timer om ugen pr. 01.02.2021.

Stillingen er ved Horsens Klosterkirke. Desuden råder vi over Hospitalskirken og samarbejde med de to andre midtbykirker i Horsens.

Klosterkirken er beliggende midt i Horsens sammen med Klostergården, der er et større sognehus med et højt aktivitetsniveau. Ved kirken er ansat 1 kordegn, 2 organister, 3 kirketjenere (1 deltids og 2 fuldtids) og 2 kirkesangere (deltids).  

Der er 12.526 indbyggere i sognet.

Klosterkirken har tilknyttet 4 præster herudover samarbejdes med 3 funktionspræster og der er desuden et samarbejde med midtbykirkerne Vor Frelser og Sønderbro.

Du kan læse om os på www.horsensklostersogn.dk

Vi søger en kirketjener, der vil indgå i et tæt arbejdsfællesskab med de andre kirketjenere og kirkens øvrige personale. Vi forventer fleksible og stabile medarbejdere, der tager ansvar for eget arbejde og er imødekommende over for kirkens brugere. Som kirketjener skal du være indstillet på skiftende arbejdstider og du skal påregne både aftenarbejde og arbejde på søn- og helligdage. Kirketjenerne supplerer hinanden og afløser hinanden under ferie og fridage.  

Arbejdstid:

Vi søger en kirketjenere på 37 timer i ugentligt gennemsnit.

Arbejdsopgaver:

Arbejdet ledes og tilrettelægges af kirketjenerne og består hovedsageligt af

 • Deltagelse ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Klargøring af lokaler og kirkerum
 • Rengøring af kirke, konfirmand- og mødelokaler, kontorer, køkken, toiletter, foyer m.v.
 • Tilsyn, vedligehold og vejledning vedr. husenes IT-løsninger og AV-udstyr
 • Tilsyn med bygningerne og mindre vedligeholds- og reparationsmæssige opgaver
 • Hjælp ved møder og andre arrangementer
 • Opstilling af borde og stole, borddækning og kaffebrygning m.v. ved undervisning, samt eftermiddags- og aftenarrangementer.

 

Rengøringsopgaverne udgør tidsmæssigt den største del af stillingerne. Dernæst kirketjeneste. 

Vi forventer, at du:

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen
 • er imødekommende, serviceminded og tillidsvækkende
 • har overblik og kan tilrettelægge din arbejdsdag
 • er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster, medarbejdere, menighedsråd, frivillige – også på tværs med andre kirker
 • har syn for rengøringsbehov og -standard
 • er arbejdsom med praktisk sans og med hænderne skruet rigtigt på
 • har teknisk snilde og kan løse mindre opgaver på vores tekniske udstyr
 • God til at møde mennesker i sårbare situationer og har forståelse for den særlige arbejdsplads kirken er

Vi kan tilbyde:

·         et spændende job med mange forskelligartede opgaver

·         dygtige og engagerede kolleger

·         en arbejdsplads i forandring, der lægger vægt på både tradition og fornyelse

Løn:

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 274.733 kr. – 354.252 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733 kr. (nutidskroner) – ved fuld tid.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner) ved fuld tid.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet. Tillæg for relevant erfaring kan forhandles.

Ansøgningsfristen er 27. november 2020 kl. 12.00.
Ansøgning stiles til Menighedsrådet i Horsens Kloster sogn og sendes til
8052fortrolig@sogn.dk

Der forventes afholdelse af samtaler 8. og 10. december 2020.

Der indhentes børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Claus Holck Pape på telefon 20 58 54 02 eller menighedsrådets kontaktperson Inge Højgaard-Rasmussen på telefon 29 27 16 19.

 

Del dette: